فیلم ها صفر تا صد عربی انسانی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 3 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت اول)، تدریس قواعد

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.