فیلم ها صفر تا صد عربی انسانی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 2 - درس اول سال دوازدهم (قسمت دوم)، تدریس قواعد و حل تمارین

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.