فیلم ها صفر تا صد عربی انسانی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 1 - درس اول سال دوازدهم (قسمت اول)، ترجمه و حل تمارین 1، 2 و 6

در جلسه اول از کتاب دوازدهم انسانی بنا داریم ترجمه درس رو ارائه کنیم و 4 تمرین مربوط به ترجمه و پایه هست را نیز حل کنیم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.