فیلم ها علوم و فنون ادبی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 12 - فصل چهارم (قسمت دوم)، درس یازدهم: قافیه

به درس یازدهم رسیدیم، قافیه. در پیشانی سخن اینو بگویم براتون که برای هر شعر، مخصوصاً شعر کلاسیک فارسی خودمون و تا حدی هم نیمایی، شعر وزن میخواد. وزن یکی از ارکان اساسی شعر فارسی است. یکی از عوامل دیگه ای هم که در وزن شعر، به شعر کمک می کنه قافیه است. قافیه شش تا نکته داره؛ باید یاد بگیرید.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.