فیلم ها علوم و فنون ادبی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 8 - فصل سوم (قسمت دوم)، درس هشتم: وزن شعر فارسی

درس هشتم وزن شعر فارسیه، باید دقت کنید، باید گوشتون تقطیع کنه، دست بخواد تقطیع کنه، فایده ای نداره، ممکنه اوایل کار بگید آره تقطیع می کنم، نه. با گوش و چشم باید تقطیع کنید. همین که صدا رو میشنوی باید بتونی وزنشو بگی.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.