فیلم ها صفر تا صد علوم و فنون ادبی سال یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 3 - فصل یکم (قسمت سوم)، درس دوم: پایه های آوایی

رسیدیم به درس دوم، پایه های آوایی. پایه های آوایی یعنی رکن. هر یه چندتا از هجاها یه رکن درست میکنه، فعلاً برای شما همین بس است که بیایم سه تا سه تا جدا کنیم، یا چهارتا چهارتا جدا کنیم، یا سه چهار جدا کنیم بریم جلو یا چهار سه جدا کنیم بریم جلو،  اینهارو چون دوتا اولیه اش ابتدایی تره که سه تا سه تا چهار تا چهار تا جدا کنیم، ما رو به وزن میرسونه.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.