فیلم ها صفر تا صد علوم و فنون ادبی سال دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 14 - فصل سوم (قسمت ششم)، فصل چهارم (قسمت اول)

کارگاه تحلیل فصل، درس دهم: سبک شناسی دورۀ معاصر و انقلاب اسلامی
سبک شناسی ادبیات معاصر، یه ویژگی هایی داره، حالا چه داستانش، چه غیر داستانش، چه شعرش، من یه سری از ویژگی هارو براتون دسته بندی کردم، فهرست وار براتون میگم، اینارودقت کنید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم