فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم:القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب(قسمت یازدهم)،تست های 129 تا 140: القای الکترومغناطیسی

این آخرین برنامه از فیزیک دوی شما هست، آخرین فصل شما، یعنی القای الکترمغناطیسی، ما معمولاً توی دو سه تا برنامه آخر سعی میکنیم تست های قدر و خیلی جون داری رو براتون انتخاب بکنیم، مخصوصاً تو این برنامه، تست های فوق العاده سختی است و میدونم که شما لیاقت بهتر از اینهارو دارید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم