فیلم ها صفر تا صد علوم و فنون ادبی سال دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد صادقی

فیلم جلسه 11 - فصل سوم (قسمت سوم)، درس هشتم: اختیارات شاعری 2 وزنی (قسمت دوم)

رسیدیم به ابدال، میدونم که مشکل دارید، میدونم که مثال حل نمیشه، ابدال رو میخوام براتون پنبه شو بزنم. کاری به کتاب ندارم، کاری به تجربه دارم و یادگیری شما، دقت کنید. ما دو نوع ابدال داریم؛ اولیش دو هجای کوتاه ماقبل آخر که این زیاده، تو مثال اول رکن آخر رو بررسی کنید. (فعلن)، دومیش هم آخر مصراع دوم رو چک کنید.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.