فیلم ها صفر تا صد علوم و فنون ادبی سال دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 5 - فصل دوم (قسمت اول)، درس چهارم: سبک شناسی قرن های دوازدهم و سیزدهم (دورۀ بازگشت و بیداری)

در پیشانی سخن میخوام براتون ویژگی های دورۀ بیداری سخن بگویم، دورۀ بیداری از کل نگری به جزء نگری میرند، از ذهنیت گرایی به عینی گرایی. مسائل سیاسی و اجتماعی در اینجا در این دوره رواج پیدا می کنه، در دورۀ بیداری به حقوق زنان، تنفر از خرافات و نوع گرایی، تجددخواهی، آزادی، وطن، دیگه تربیت، دانش های نوین و بطور کلی در سطح زبانی اگر بخوایم بررسیش کنیم، میتونیم بگیم که ساده است، روانه، پیچیدگی نداره، عامه فهمه و بعضی از واژه های کهن درش هست.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم