فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 97 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت ششم)، گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی (قسمت اول)

امروز گفتار3 فصل هشتم رو باهم شروع می کنیم، بحث زندگی گروهی و نکات مقدماتیش رو خدمتتون میگم.