فیلم ها صفر تا صد علوم و فنون ادبی سال دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد صادقی

فیلم جلسه 3 - فصل یکم (قسمت سوم)، درس دوم: پایه های آوایی ناهمسان

امروز میخوام پایه های ناهمسان رو براتون درس بدم، درس دوم رو از فنون3. دقت کنید، پایه های ناهمسان در یک وزن شعر یعنی چهار رکنش باهم فرق کنه تقریباً مثلاً دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم ، با من چه کرد دیدۀ معشوق باز من. مفعول و فاعلاتُ و مفاعیل و فاعلن، چهار رکنش باهم فرق می کنه.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.