فیلم ها صفر تا صد علوم و فنون ادبی سال دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 1 - فصل یکم (قسمت اول)، درس اول: تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم (دورۀ بازگشت و بیداری)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم