فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 88 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوازدهم)

گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)
آخرین جلسۀ نکته و تست سال دهم، مناسب کنکور98، 99، 1400، تموم شد، میخوایم تو این جلسه چندتا تست ترکیبی، در مورد فصل هفت سال دهم حل بکنیم، ترکیبی در مورد کل فصل هفت، سؤال های کنکور داخل و خارج و تست های تألیفی قشنگ، با ما همراه باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم