فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 87 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت یازدهم)

گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)
میخوایم تو این فیلم چندتا تست رو بترکونیم، تست های کنکور سراسریه، تست های کنکور سراسری در مورد بخش گیاهی. با من تو این فیلم همراه باشید در مورد انتقال شیرۀ خام، در مورد روزنه، در مورد فشار ریشه ای، خلاصه هر چی که مربوط به بحث های گفتار3 میشه.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

مدت زمان فیلم: 30.02 دقیقه

با IDM یا ADM و یا wget دانلود کنید.