فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت چهاردهم)، جریان الکتریکی، تست های 149 تا 158

مطالبی که تو این کارگاه نکته و تست میگیم، خصوصاً تو این بحث مدارها بسیار ارزشمنده، کلی نکته داریم، خصوصاً این دو سه برنامه آخر تست های جون داری داریم، تست های بسیار عالی داریم که دعوتتون میکنم که به این برنامه ها توجه بکنید و ازش استفاده بکنید.