فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت سیزدهم)، جریان الکتریکی، تست های 139 تا 148

در خدمت شما هستیم از فصل دوم فیزیک2، مدارهای الکتریکی، سؤال های بسیار بسیار خوبی میتونیم تو این برنامه داریم که پر از نکته هستند، امیدوار هستیم که ازش لذت ببرید، درود بر شما.