فیلم ها صفر تا صد علوم و فنون ادبی سال دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد صادقی

فیلم جلسه 2 - فصل یکم (قسمت دوم)، اوزان عروضی

در مقدمۀ سخن گفتنی است که بعضی ها در درس عروض، می گویند که ما از کجا بفهمیم که این وزن حماسیه، این وزن رزمیه، این شاده، این غمه، این اندوه، من مواردی رو برای شما تهیه کردم و براتون می خونم، هم به گوشتون آشنا بشه، هم اسماشو، اوزانشو گرچه محتوایی هست و نام مثنوی هایی که این اوزان در اون بکار رفته، اینارو براتون میگم، هر کدوم از اینهارو بلد باشید، یه مقدار به شما کمک خواهد کرد.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.