فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت دوازدهم)، جریان الکتریکی، تست های 125 تا 138

فصل دوی فیزیک 2، بحث مدار الکتریکی رو داریم که بینهایت مطلب داره، مطالب بسیار عالی که ما سعی کردیم در تست هایی که براتون انتخاب کردیم، نکته به نکته، مطلب به مطلب های مهم رو براتون یادآوری بکنیم. امیدواریم که همیشه و در همه جا، پاینده باشید.