فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت نهم)، جریان الکتریکی، تست های 92 تا 103

بحث مدارهای الکتریکی بحثیه که در فیزیک 2 ما داریم از مباحث بسیار مهم کنکور است، عموماً تعداد تست های بالایی داره و نکات خوبی داره که سعی کردیم در این کارگاه نکته و تست، تمام نکات رو براتون با سؤال های خیلی خوب عنوان کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم