فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت هفتم)، جریان الکتریکی، تست های 80 تا 91

پشت کار شما باعث میشه که شما زودتر به موفقیت خودتون دست پیدا بکنید، کارگاه نکته و تست در کنار شما بعنوان یه ابزاره که شما بتونید با تست های بیشتر، با نکات بیشتر و مهم آشنا بشید، امیدوار هستیم که این بحث مدارهای الکتریکی که بحث بسیار مهم است، با این نکاتی که ما براتون میگیم، تست هایی که ما براتون حل می کنیم، باعث میشه شمارو سریعتر موفق بکنه و به آرزوتون برسید. درود بر شما.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم