فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت هفتم)، جریان الکتریکی، تست های 69 تا 79

فصل دوم از فیزیک دو، مدارهای الکتریکی مباحث مهمی داره، بحث های مربوط به قانون اُهم، قوانین مربوط به جریان هایی که در یک حلقه است، قانون ولتاژها، قانون گره و همینطور بحث های مربوط به هم بستن مقاومت ها که از موضوعات بسیار ارزشمنده و در کنار اونها توان های یا توان و انرژی الکتریکی که جزو موضوعات بسیار ارزشمند که اینجا باهم مشاهده می کنیم. 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم