فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت ششم)، جریان الکتریکی، تست های 56 تا 68

بحث مدارهای الکتریکی از بحث هاییه که ما در فصل دوم فیزیک دو با اون مواجه هستیم، عموماً توی کنکورهای سراسری تا الآن 4 تا تست از این فصل برای رشته های ریاضی، 3 تا هم برای رشته تجربی، عنوان شده که حالا کم و زیادش بطور تقریبی ممکنه تغییر داشته باشه. اما به هر ترتیب 4 تا تست برای ریاضی، 3 تا تست برای تجربی جزء در اصل رقم های بسیار خوب و ارزشمنده که شما عزیزان لازمه توجه بسیاری داشته باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم