فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت دوم)، جریان الکتریکی، تست های 1 تا 12

رسیدیم به فصل دو از فیزیک دو، مدارهای الکتریکی یکی از فصل های قدر و بسیار مهم، سؤال های خوبی براتون انتخاب کردیم و همونطور که شما دیدید ما تو درسنامۀ قبل مفصل درس رو براتون توضیح دادیم، از همون مطالب استفاده می کنیم میریم سراغ تست هایی که اینجا برای شما گردآوری کردیم، موفق باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم