فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت اول)، جریان الکتریکی درس نامه

رسیدیم به فصل دو از فیزیک دو، یکی از فصل های بسیار تکنیکی، پرنکته و پر از مطالب مهم، از بحث مدارهای الکتریکی ما تقسیم جریان داریم، تقسیم ولتاژ داریم، آشنایی با مقاومت داریم، آشنایی با اختلاف پتانسیل داریم، اُفت پتانسیل داریم، انرژی الکتریکی داریم، توان الکتریکی داریم و خیلی خیلی موضوعات دیگه که ما ابتدا در این برنامه یه درسنامه خوب و کامل براتون طراحی کردیم، انتخاب کردیم و بازگو می کنیم، انشاالله که استفادۀ کافی ببرید. موفق باشید.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.