فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دهم)، تست های 109 تا 119

ما در فصل چهارم از فیزیک دهم هستیم، داریم مبحث گرما و دما رو میگیم، کلی نکته داریم اینجا براتون، مطالبی از بحث گرما، دماسنجی، گرماسنجی، انبساط، تعادل گرمایی، دمای تعادل، ذوب و تبخیر که سؤال های خوبی رو در این برنامه میریم باهم مشاهده میکنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم