فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت اول)، درسنامه

در بحث گرما و دما هستیم، از فصل چهارم فیزیک دهم، یکی از فصل های بسیار مهم و پر نکته، یه درسنامه تو این برنامۀ اول داریم که من نمیتونم همه نکات رو تو این برنامه بگم، اون موقع که داریم تست حل میکنیم، تو کارگاه نکته و تست نکات ریز و حساسش رو میگیم. 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم