فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 13 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سیزدهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 150 تا 159

عزیزان بحث میدان الکتریکی، بارهای الکتریکی، برق، پتانسیل، انرژی پتانسیل الکتریکی، یکی از موضوعاتیه که ما تو این برنامه ما زیاد بهش اشاره کردیم و نکاتشو گفتیم، تست های خوبی تو این برنامه حل شده که انتظار ما اینه که شما با دیدن این تست ها یه بار دیگه خودتون اونارو انجام بدید، حل کنید و بررسی کنید، تست های ارزشمندی هستند و میشه گفتش که میتونه در اصل اطلاعات شما رو مورد آزمایش قرار بده.