فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 11 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت یازدهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 129 تا 140

میدونید که فصل اول  فیزیک دوم رو برسی میکنیم بحث بسیار مهمی داره از موضواعات میدان نیرو و انرژی پتانسیل اختلاف پتانسیل و موضاعت مربوط به میدان الکتریکی هست که اینجا کامل اونارو برسی میکنیم .

لینک های مستقیم دانلود این فیلم