فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 8 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هشتم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 98 تا 107

در کارگاه نکته و تست، فصل اول فیزیک دو رو داریم بررسی میکنیم، بحث های مربوط به میدان، نیرو، نیرویی که میدان وارد میکنه و نیروی بین بارهای الکتریکی، بحث های مربوط به خازن، انرژی خازن و مطالب خیلی مهم دیگه که شما تو این برنامه اونهارو مشاهده میکنید. درود بر شما.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم