فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 5 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پنجم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 59 تا 77

ما در ادامۀ الکتریسیتۀ ساکن، فصل 1 از فیزیک 2 هستیم، مباحث مختلفی از جمله قانون کولن، میدان، چگالی سطحیه بار، توضیع بار در اجسام، اختلاف پتانسیل و انرژی پتانسیل رو داریم اینجا بررسی میکنیم با کلی نکته و تست در خدمت شما عزیزان. درود بر شما.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم