فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 4 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهارم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 40 تا 58

در بحث الکتریسیتۀ ساکن فیزیک دو فصل اول هستیم کارگاه نکته وتست بیشمار براتون تست انتخاب کردیم تستا همه مدل تست اسون سخت متوسط با فرمها و نرمهای مختلف .

لینک های مستقیم دانلود این فیلم