فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 3 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سوم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 26 تا 39

فیزیک 2، فصل اولش الکتریسیتۀ ساکنه، الکتریسیتۀ ساکن شامل مباحث بسیار مهمیه، بارهای الکتریکی، پایستگی بار، قانون کولن، میدان الکتریکی و انرژی پتانسیل و پتانسیل الکتریکی از مباحث بسیار بسیار مهم و مفاهیم بسیار ارزشمند داره، در این برنامه سعی شده که تمام مباحثی که ما در فیزیک 2 از فصل اول داریم رو توی تست هایی که براتون انتخاب کردیم بگنجونیم و ازش استفاده ببرید. درود بر شما.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم