فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 2 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 10 تا 25

از فیزیک سال یازدهم، فیزیک دوی شما، بحث الکتریسیتۀ ساکن رو داریم، موضوعاتی از قانون کولن، میدان الکتریکی، پتانسیل، انرژی پتانسیل الکتریکی و مطالب دیگه ای که در خدمتتون هستیم، با سؤال هایی که انتخاب کردیم و شمارو میخوایم آماده کنیم تو آزمون هایی که در پیش رو دارید. درود بر شما.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم