فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 30 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، تست های 49 تا 65

ما در بحث فیزیک دهم، فصل سوم رو داریم بررسی میکنیم، کارگاه نکته و تسته، کارگاه نکته و تست در اصل ویژگیش اینه که ما موضوعات درس رو خیلی سریع و mp3 مطرح میکنیم، بعد شروع میکنیم به تست حل کردن، هرچی تست بیشتری حل بکنیم، خوب مهارت شما هم زیاد میشه. این کارگاه بیشتر برای افزایش مهارت شما عزیزانه، درود بر شما. 

آرشآرش