فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

جزوه جلسه 1 - جزوه درسنامه

جزوه مرتبط با فیلم‌های ادبیات آقای محمد صادقی شامل درسنامه فارسی 3 با تحلیل ریز به ریز و خط به خط کتاب فارسی 3 در قلمرو ادبی، زبانی، فکری و حل پرسش‌های کتاب