فیلم ها صفر تا صد هندسه کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 19 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، بیضی: مفاهیم و پارامترها

امروز تو ادامۀ مبحث مقاطع مخروطی که دایره و تست هاشو باهمدیگه مرور کردیم و تموم کردیم میرسیم به موضوع بیضی، حواستون باشه تو جلسه امروزمون ما هیچ اشاره ای به معادلۀ بیضی نخواهیم کرد، چرا؟، چون معادلۀ بیضی از مفاهیم کتاب درسی حذف شده، به بیضی به اندازۀ معرفیش، نکاتش و نکات محاسبه ایش و اینکه کجاها پارامترهای بیضی هستند و رابطۀ این پارامترهای بیضی چی هستند، توجه شده. ما هم به همین قدر به بیضی توجه می کنیم و نکاتش رو و مفاهیمش رو برای شما اثبات می کنیم، بعضاً تو موارد خاص اثبات می کنیم و نشون میدیم که این پارامرها چه رابطه هایی باهم دارند. تا انشاالله در جلسۀ بعدی حل تمرینات کتاب رو هم باهمدیگه پی بگیریم و آروم آروم سراغ تست هاشم بریم.