فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 27 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، تست های 24 تا 33

همونطور که میدونید ما در ادامۀ فیزیک دهم، کارگاه نکته و تست، رسیدیم به فصل سوم، ویژگی های فیزیکی مواد، مبحث مهمی رو داریم، بحث نیروی اجسامی که در مایع قرار گرفتند، فشار درون مایع و ویژگی هایی که در ابتدای فصل برای شما، مطرح شده و ما سؤال هاشو اینجا براتون عرضه میکنیم، امیدوارم از این برنامه لذت ببرید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم