فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 22 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)، تست های 132 تا 138

بحث کار و انرژی تو قسمت های آخر و پایانی هستیم تست های زیادی برای شما انجام دادیم امیدواریم که این مجموعه از تست هایی که انتخاب شده و تقریبن تمام تنوع هایی که از تست که میتونه برای شما مطرح بشه رو در بر داره تونسته باشه راه را برای شما باز بکنه و شمارو موفق بکنه .