فیلم ها صفر تا صد هندسه کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 17 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، حل تست دایره (قسمت دوم)

امروز جلسۀ دومی هست که حل تست های دایره رو میخوایم با همدیگه کار کنیم، مباحث نسبتاً جدیدتری هم داخل تست ها شما امروز یاد خواهید گرفت، حتماً حتماً موضوعاتی مثل رؤیت دایره، توسط یک زاویۀ خاص رو کار کنید، همچنین ایده های مکان هندسی پیدا کردن رو هم آروم آروم دیگه وارد بحث کردیم که شما توی تست به تبحر کامل برسید. امروز رو هم بریم باهم دنبال کنیم، تست های خیلی خوبی براتون در نظر گرفتیم.