فیلم ها صفر تا صد هندسه کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 15 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، حل تست مکان هندسی

امروز میخوایم از مقاطع مخروطی اونم اول فصل مبحث مکان هندسی رو برای شما تست حل کنیم و تیپ های مختلف این موضوع تو تست های متنوع باهمدیگه مرور کنیم و ببینیم توی تست های چه جوری میشه از پس این سؤال ها بر اومد، امروز رو بریم باهمدیگه دنبال کنیم.