جشنواره یلدایی آلاء

فیلم جلسه 51 - مثلثات (قسمت ششم)روابط بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

Loading
معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ...

حل تست ها را از سوال 309 شروع میکنیم و با مبحثی از قدر مطلق شروع کرده و تمامی نکات و توضیحات لازم در ...
معادله ها و نامعادله ها (قسمت دوم)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ...

حل تست ها را از سوال 307 شروع میکنیم و با مبحثی از نامعادله و قدر مطلق و ریشه قدر مطلق شروع کرده و ت ...
بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت اول)

فیلم جلسه 35 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزی ...

بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت اول)، ریاضی(1) فصل 4 و5، ریاضی(2) فصل 1 درسهای 2 و 3، ریاضی ...
بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت دوم)

فیلم جلسه 36 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزی ...

بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت دوم)، ریاضی(1) فصل 4 و5، ریاضی(2) فصل 1 درسهای 2 و 3، ریاضی ...
مجموعه ها و بازه ها (قسمت چهارم)، دنباله ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 44 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت چها ...

مجموعه ها و بازه ها (قسمت چهارم)، دنباله ها (قسمت اول) - بازه ها (قسمت دوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ ه ...
جشنواره یلدایی آلاء