فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوازدهم)، تست های 118 تا 123

ما در ادامۀ بحث کار و انرژی فصل دوم از فیزیک دهم هستیم، تست های زیادی براتون حل کردیم، تکرارش زیاد بوده، نکاتی که در مورد کار و انرژی بوده در ابتدا براتون گفتیم و در اینجا داریم از این نکات تست های فراوان با شکل های مختلف، بصورت سخت، آسان، متوسط انتخاب شده. امیدوارم که ازش لذت ببرید. درود بر شما.