فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 19 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت یازدهم)، تست های 108 تا 117

ما در ادامه بحث کار و انرژی هستیم، سؤال داریم چه سؤال هایی، تست هایی داریم چه تست هایی و نکات بسیار بسیار ارزشمند که بدرد شما میخوره، در هر برنامه سعی شده که سؤال های جدید، نکات بهتر و بهترین موضوعات رو ما بتونیم برای شما ارائه بدیم. درود بر شما عزیزان.