فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 16 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هشتم)، تست های 76 تا 88

ما در ادامۀ بحث نکته و تستی که به شکل کارگاهی داریم براتون اجرا می کنیم، مبحث کار و انرژی براتون در نظر گرفتیم، چند تا مجموعه با تست های فراوان، متنوع از شکل های آسون، متوسط و سخت انتخاب شده، امیدوارم که شما از حلشون، از دیدنشون لذت ببرید، استفاده کافی ببرید، تمام تلاش ما این بوده که بتونیم هر چی که شما فکر کنید بعنوان سؤال ممکنه مطرح بشه ما تو این کارگاه برای شما ارائه کنیم و شما با یک اطمینان خوب، استفاده ببرید.