فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 35 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دوم)، گفتار 1: قلب (قسمت دوم)

ادامۀ گفتار 1 فصل چهار، نکات مربوط به قلب، نکات رو فعلاً میخوایم بگیم، بافت قلبی، آندوکارد، میوکارد، پریکارد و اپیکارد چه ویژگی هایی دارند، آب شامۀ قلب چه ویژگی هایی داره، از چه بافت هایی تشکیل شده، بعد میریم سراغ عملکرد قلب، ماهیچه های قلبی رو بررسی میکنیم، بعد میاییم چرخۀ کار قلب رو بررسی میکنیم، چقدر انقباض دهلیز دارند، چقدر انقباض بطن دارند، نکات خیلی مهمی رو داره، حجم ضربی، برون ده قلبی چیه، نکاتش رو بررسی میکنیم، تو تست ها چه جوری میتونن دام آموزشی پهن کنند، اونو بررسی میکنیم و میریم سراغ عملکرد الکتریکی، بافت گره ای جنسش چیه، اصلاً خودش چیه، آناتومیش چیه، کجا هست، گره هاش چیه، چه فرقی داره، کجا تنده، انتقال پیام کجا تنده و میریم سراغ بحث خیلی مهم تری، نوار قلب و میایم عملکرد ماهیچۀ قلب رو تطبیق میدیم از نظر زمانی روی نوار قلب. صداهای قلبی رو تطبیق میدیم روی نوار قلب تا اینکه خلاصه بترکونیم دیگه. قلب رو تمومش کنیم. با ما همراه باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم