فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 31 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت ششم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت اول)

بریم سراغ نکات گفتار 3 از فصل تنفس، این جک و جونورها سراغ سیستم های تنفسی شون، از هیدرو، تک سلولی ها شروع می کنیم میایم میرسیم به تنفس نایدسی یا تراشه ای، اسکلت خارجی رو بررسی می کنیم، جنس لوله هارو بررسی میکنیم،  عملکرد دستگاه گردشی، گردش مواد در  قبال کسی که تنفس نایدسی داره رو بررسی میکنیم و میایم میرسیم آقا به تنفس آبششی، چقدر نکته داره اونجا، چقدر در مورد سیستم گردش خون ماهی باید صحبت کنیم، در مورد کمان، خار، رشته و تیغ های آبششی میخوایم صحبت کنیم، در مورد اینکه ورودی کمان آبششی سرخرگ خروجیش با سرخرگ میخوایم صحبت کنیم و در نهایت یک اشاره در مورد شُش که تو کتابتون کرده، اونو بررسی میکنیم و پمپ فشار منفی و پمپ فشار مثبت رو که از سازوکارهای تهویه توی مهره داران هستند رو باهم بررسی خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.