فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 30 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت پنجم)، گفتار 2: تهویۀ ششی (قسمت سوم)

ادامۀ گفتار 2 رو میخوایم بریم از فصل سه سال دهم، تکمیل کنیم تست هارو، دوباره اون نمودار حجم های تنفسی رو تست ازش حل می کنیم در تیپ های مختلف، ماهیچه های دم و بازدمی رو دوباره درگیر می کنیم و این دفعه سراغ مراکز عصبی دخیل در تنفس هم میریم، پس این فیلم رو با من حتماً ببین.