فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 29 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت چهارم)

فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت چهارم)، گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (قسمت سوم)، گفتار 2: تهویۀ ششی(قسمت دوم)
ته تمه ی تست های گفتار  1 تنفس مونده بچه ها فصل سه سال دهم، مثل اون فعالیت هایی که معرف های کربن دی اکسید رو میگفت که خیلی هم مهمه اونو بررسی می کنیم، بعد میریم وارد گفتار 2 فصل تنفس میشیم تو سال دهم، میدونید و حتماً خبر دارید که حجم های تنفسی یکی از نکات بسیار مهم و پر تستش بوده تو کنکور سال های اخیر، اون رو یه مقدار بررسی می کنیم البته باز هم تست های جلوتر فیلم های بعدی بررسی خواهیم کرد و بحث خیلی مهم ماهیچه های دم و بازدم که تو تست های مختلف اینهارو بررسی می کنیم، ماهیچه های دمی کدومه، ماهیچه های بازدمی کدومه و مثلاً دم عادی چیه، بازدم عادی چیه، دم عمیق چیه، بازدم عمیق چیه، خلاصه حتماً توصیه میکنم با ما همراه باشید.