فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 26 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت اول)، گفتار 1: سازوکار دستگاه تنفس در انسان (قسمت اول)

رسیدیم به تنفس گفتار یکش خب اقا بله از اینکه چرا نفس میکشیم از اقای ارسطو مطلب میگیم میریم جلوتر اناتومی دسگاه تنفس بخش هادی بخش مبادله نای نایژه اصلی نایژک و همیچنین نایژک مبادلهی و نایژک انتهای باهم برسی میکنیم کیسه حبابکی رو برسی میکنیم ساختارشو برسی میکنیم یاخته یک یاخته دو بحث غشای پایه و سولفانکتات رو برسی میکنیم که عامل سطح فعال بهش میگن چه تاثییری در زندگی ما داره بخش جلو بینی که چه تاثیری داره مخات مژک دار برسی میکنیم و میرسیم به بحث حمل گازها تنفسی در خون که اکسیژن و دی اکسید کربن هرکدوم چجوری جابجا میشن چقدر از سهم اکسیژن برای هموگلوبینه و چقدر برای کربن دی اکسید این سهم رو باید قایل بدونیم در هموگلوبین همچنینن میریم سراغ نکات تجمینی خود هموگلبین فکر کنم تو این فیلم کلی نکته خوب گیرتون بیاد.

آرشآرش